Analiza

Zagrożenie piorunowe mieszkańców Polski oszacowano biorąc pod uwagę wszystkie osoby w kraju w relacji do liczby porażeń piorunem na milion mieszkańców w roku.

Przyjmując wg danych GUS, że średnia liczba ludności Polski w latach 2001 – 2006 wynosiła 38.200.000 to prawdopodobieństwo wystąpienia porażenia mieszkańca Polski wyniosło 1/764.000 czyli 1,3x10 –6.

Liczba porażeń piorunowych na milion mieszkańców Polski wyniosła w poszczególnych latach:

2001 53 ofiary 1,40 ofiar/milion
2002 22 ofiary 0,57 ofiar/milion
2003 18 ofiar 0,47 ofiar/milion
2004 59 ofiar 1,54 ofiar/milion
2005 24 ofiary 0,62 ofiar/milion
2006 11 ofiar 0,28 ofiar/milion

Średnia liczba ofiar pioruna w Polsce w latach 2001-2006 wyniosła ok. 0,8 porażonych na milion mieszkańców.

Z porównania zarejestrowanych wyładowań doziemnych CG i oszacowania liczby wszystkich ofiar porażenia piorunem w Polsce wynika, że: w 2004 roku 198.333 udarów prądu pioruna spowodowało 59 porażeń ludzi, co daje największą dla analizowanych lat liczbę 1 porażenia na 3.361 udarów w roku. Uwzględniając, że przeciętnie jedno wyładowanie zawiera ok. 3-4 udarów prądowych daje to bardzo dużą średnią - ok. 1 porażenie na 1000 wyładowań doziemnych. w 2006 roku 398.027 udarów prądu pioruna spowodowało tylko 11 porażeń ludzi, co daje najniższą liczbę w analizowanym okresie – tylko 1 porażenie na 36.184 udary czyli 1 porażenie na ok. 100.000 wyładowań doziemnych.

Powyższe oszacowania dają ogólny obraz zagrożenia piorunowego dla ludzi w Polsce w latach 2002-2006

  • spośród porażeń śmiertelnych ok. 75% zabitych przez pioruny to mężczyźni
  • prawie 50% zabitych przez pioruny w czasie wypadku znajdowało się na otwartym terenie
  • ok. 40% ofiar śmiertelnych w momencie wyładowania znajdowało się pod wysokimi obiektami
  • ok. 5% ofiar przebywało w obiektach
  • ok. 32% ofiar było porażonych przez piorun śmiertelnie (odsetek ten jest zbliżony do wieloletnich statystyk prowadzonych w USA obejmujących znacznie dłuższy przedział czasu niż prezentowane dane z obszaru Polski)