Lotnictwo

Wyładowania atmosferyczne niosą bezpośrednie zagrożenie dwojakiego rodzaju:

  • Stanowią niebezpieczeństwo dla samolotów w locie ze względu na możliwość bezpośredniego uderzenia piorunem, a przez to uszkodzenie samolotu, zapłon paliwa, uszkodzenie elektroniki, porażenie osób w nim przebywających. Szczególnie niebezpieczne są momenty startu i lądowania samolotu w obecności chmur burzowych.
  • Wpływają na naziemną obsługę ruchu lotniczego. Szczególne zagrożenie może powstać podczas wystąpienia pioruna w momencie np. tankowania paliwa. Poza tym, ze względu na silne korelacje czasowe lotów, burza z piorunami może spowodować opóźnienia na lotnisku, a co za tym idzie dezorganizację ruchu lotniczego na znacznym obszarze. Wczesne ostrzeżenie przed burzą pozwala kierować ruch na inne lotniska i w efekcie unikać opóźnień.
Z punktu widzenia osłony meteorologicznej ruchu lotniczego ważne są obserwacje innych zjawisk meteorologicznych, związanych z burzą takich jak: występowanie intensywnej turbulencji, oblodzenia, silne prądy wstępujące i zstępujące oraz intensywne opady.

Zjawiska te są silnie związane z występowaniem wyładowań atmosferycznych, dlatego informacje o ich aktywności dostarczane przez Nowcast stanowią cenne źródło wykorzystywane jako uzupełnienie innych danych.
W ciągu ostatnich 50 lat odnotowano bardzo niewiele wypadków lotniczych, w których uderzenie pioruna mogło odgrywać jakąś rolę. Najtragiczniejszy taki wypadek wydarzył się 8 grudnia 1963 roku. Piorun zapalił opary paliwa w zbiornikach Boeinga 707 linii Pan American World Airways, lecącego nad stanem Maryland. Zginęli wszyscy ludzie na pokładzie - aż 81 osób. Zarząd Lotnictwa Cywilnego zlecił wkrótce potem wyposażenie wszystkich samolotów pasażerskich w odgromniki