Służby pożarnicze

Wyładowania atmosferyczne są zjawiskiem bardzo niebezpiecznym ze względu na fakt, że uderzenia doziemne mogą być źródłem pożarów i zniszczeń. Zastosowanie danych o wyładowaniach atmosferycznych w pożarnictwie dostarczanych przez Nowcast można podzielić na dwa obszary:
  • śledzenie aktywności piorunowej i lokalizacja już zaistniałych pożarów – szybka lokalizacja pozwala na szybką reakcję odpowiednich służb
  • badanie parametrów elektrycznych wyładowań atmosferycznych w celach prewencyjnych – większa wiedza o parametrach elektrycznych piorunów pozwala na budowanie bardziej skutecznych instalacji odgromowych
Szczególnie niebezpieczne są pożary wywołane przez pioruny w:
  • zakładach wytwarzających substancje łatwopalne jak: rafinerie, zakłady zbrojeniowe
  • dużych kompleksach leśnych, parkach narodowych
  • stacjach paliw, składach amunicji
Śledzenie aktywności piorunowej pozwala na efektywne unikanie zagrożeń lub też szybką lokalizację ognisk pożarów i ich unieszkodliwienie. Mimo, że większość obiektów, które powinny być szczególnie chronione przed niszczycielskim działaniem piorunów powinna posiadać, zapewniające bezpieczeństwo, instalacje odgromowe, zdarza się, że nie są one wystarczające.

Podobnie sytuacja wygląda w pożarach lasów inicjowanych przez pioruny. Czasami mały pożar w sprzyjających warunkach pogodowych może rozwinąć się do ogromnych rozmiarów powodując bardzo duże straty materialne oraz śmierć wielu ludzi. Ma to szczególnie znaczenie dla dużych obszarów leśnych, gdzie dotarcie do zarzewia pożaru zajmuje długi czas. Bardzo niebezpieczne są także uderzenia piorunów w budynki gromadzące substancje łatwopalne, jak składy amunicji czy magazyny fajerwerków.
Straż pożarna gasiła w Polsce w 2010 r. 664 pożary wywołane przez wyładowania piorunowe.

źródło: Dane statystyczne z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie