Firmy telekomunikacyjne

System LINET umożliwia znacznie wcześniejszą, niż inne systemy działające w Polsce (a właściwie jeden – obsługiwany przez IMiGW), diagnozę sytuacji burzowej, a w związku z tym wcześniejszą prognozę groźnych zjawisk atmosferycznych, co ma zasadnicze znaczenie dla przewidywania zagrożeń powodowanych przez burze z piorunami. LINET określa miejsce uderzenia pioruna z dokładnością do ok. 150 metrów. To zaś pozwala na szybszą interwencję odpowiednich służb m.in. przy likwidacji uszkodzeń urządzeń i linii energetycznych, urządzeń telekomunikacyjnych czy przy pożarach lasów.

Użytkownik danych sam decyduje jaka interesuje go odległość od wskazanego miejsca do miejsca zarejestrowanego wyładowania. Przykładowo, sms z odpowiednim ostrzeżeniem zostaje wysłany do użytkownika, gdy wyładowanie doziemne występuje w promieniu 20 km od wskazanego miejsca tzn. na granicy strefy zagrożenia.

System LINET nie potrafi przewidywać gdzie dokładnie wystąpi wyładowanie. System wykrywa, rejestruje i lokalizuje wyładowania atmosferyczne, które już nastąpiły, oraz ich intensywność i kierunek przemieszczania się wyładowań. Przewidywaniem wystąpienia piorunów w określonym miejscu może zająć się sam użytkownik na podstawie dostarczonej informacji o wyładowaniu, aktualnej sytuacji pogodowej i ewentualnie własnego doświadczenia.

Obecnie straty ponoszone w wyniku wyładowań bezpośrednio w obiekt napowietrzny lub w jego pobliżu mogą spowodować awarię nie tylko systemów zasilania, ale również linii telekomunikacyjnych, systemów informatycznych lub pojedynczych urządzeń elektronicznych np. komputerów. Szkody takie występują praktycznie w urządzeniach technicznych w każdej dziedzinie działalności człowieka. Awarie spowodowane przez pioruny są przyczyną nie tylko olbrzymich strat ekonomicznych, ale również niosą zagrożenie życia ludzi, także tych znajdujących się w pobliżu wysokich obiektów, takich jakimi są elektrownie wiatrowe.