System Linet

W miarę rozwoju cywilizacyjnego urządzenia techniczne stają się coraz bardziej wrażliwe na zjawiska naturalne, takie jak wyładowania atmosferyczne. Jeszcze kilkanaście lat temu uderzenie pioruna ograniczało się do takich strat, jak pożar domu, uszkodzenie transformatora, itp. Obecnie straty poniesione w wyniku wyładowań bezpośrednio w budynek lub w jego pobliżu mogą spowodować awarię nie tylko systemów zasilania, ale również linii telekomunikacyjnych, systemów informatycznych, a także pojedynczych urządzeń elektronicznych oraz komputerów; dotyczą praktycznie każdej dziedziny działalności człowieka. Powstałe przy uderzeniu pioruna przepięcia potrafią unieruchomić całe aglomeracje miejskie czy zakłady przemysłowe. Awarie spowodowane przez pioruny są przyczyną nie tylko olbrzymich strat ekonomicznych, ale również niosą zagrożenie życia ludzi.

Jednym z najtrudniejszych zadań współczesnej meteorologii jest prognozowanie opadów, zwłaszcza z chmur konwekcyjnych. Do prognozowania opadu z takich chmur niezbędna jest znajomość stadium rozwoju chmury, a tej informacji może dostarczyć system detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych.

Badania prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu wykazały, że od najwcześniejszych stadiów rozwojowi chmur konwekcyjnych towarzyszą zjawiska elektryczne. Natężenie zjawisk rośnie w miarę rozwoju chmury prowadząc do wyładowań wewnętrznych i wyładowań do ziemi. Wyładowania wewnątrz chmurowe stanowią od 70% do 90% ogólnej liczby wyładowań elektrycznych w procesie burzowym. Pozostała część to wyładowania doziemne.

System detekcji wyładowań atmosferycznych LINET umożliwia, znacznie wcześniejszą niż inne systemy, diagnozę sytuacji burzowej, a w związku z tym wcześniejszą prognozę groźnych zjawisk atmosferycznych, co ma zasadnicze znaczenie dla przewidywania zagrożeń powodowanych przez burze z piorunami.