Zalety

LINET - system detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych obejmuje teren całej Polski, przy czym lokalizuje wyładowania atmosferyczne:
  • typu chmura-ziemia z niedokładnością ok. 150 m 
  • typu chmura-chmura z błędem nie większym niż 1 km.
System przedstawia wykryte miejsca uderzeń pioruna na tle mapy Polski z kodowaniem barwnym czasu powstania wyładowania i jego rodzaju, oraz generuje dane w postaci pliku zawierającego czas, datę, długość i szerokość geograficzną, ładunek oraz amplitudę, czyli siłę sygnału oraz typ wyładowania dla każdej błyskawicy.

Efektami systemu wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych są:
  • możliwość określania miejsca uderzenia pioruna z dokładnością do 150 metrów, a tym samym szybkiej lokalizacji uszkodzeń linii energetycznych, miejsc pożarów lasów i innych szkód materialnych w czasie burz
  • możliwość określania stanu elektryczności atmosferycznej, a tym samym prognozowania prawdopodobieństwa zagrożenia uderzeniami piorunów z wyprzedzeniem do kilku godzin
  • komplementarność z meteorologicznym systemem radarowym i systemem automatycznych, telemetrycznych stacji opadowych, dzięki czemu tworzy się spójny system kompleksowego śledzenia w czasie rzeczywistym zjawisk atmosferycznych prowadzących do intensywnych i ulewnych opadów i zagrożeń piorunowych