Linet spot

Dane historyczne (zarchwizowane)

LINET spot oferuje najwyższą niezawodność dla potwierdzenia uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi; jest oparty o zdolność dokładnego zlokalizowania uderzenia pioruna i efektywność detekcji piorunów o dużych i małych prądach, których dane są  gromadzone w dostępnym archiwum.

LINET spot charakteryzuje się:
  • najwyższą niezawodnością
  • dokładną lokalizacją uderzenia pioruna
  • łatwym wprowadzeniem szukanego miejsca

Protokół zdarzenia (po lewej) i maska wprowadzenia (po prawej)

Te parametry klasyfikują LINET spot jako idealną aplikację dla sprawdzenia czy wyładowanie doziemne mogło spowodować uszkodzenie lub awarię instalacji. Firmy ubezpieczeniowe korzystają z LINET spot wówczas, kiedy została zgłoszona szkoda spowodowana wyładowaniem atmosferycznym.

Od roku 2006 LINET spot jest wykorzystywany przez firmę Allianz i inne firmy ubezpieczeniowe. Weryfikacja szkód spowodowanych przez wyładowanie atmosferyczne jest kluczowa dla wielu instalacji np. farm wiatrowych. Funkcjonalność i działanie tej aplikacji sieciowej jest nieustannie optymalizowane.

Zapytanie jednodniowe
W ramach tej opcji jest dostarczana informacja o sytuacji burzowej w ciągu doby wraz z dniem poprzedzającym, jak i następnym. System generuje graficzną identyfikację miejsc wyładowań dla każdego dnia, wizualizuje rozwój burzy w zdefiniowanym obszarze i określonym czasie. Rozróżniane są wyładowanie bezpośrednie oraz odległe, które mogą być przyczyną wystąpienia  przepięcia.

Zapytanie okresowe
Opcja dostarcza informacje o sytuacji burzowej w formie tabelarycznej dla każdego dnia w analizowanym okresie czasu. Informacja jest to bardziej szczegółowa niż w opcji Zapytanie jednodniowe. Dostarczane są zarówno współrzędne geograficzne wyładowania, jak i adres pocztowy miejsca, w którym nastąpiło uderzenie pioruna. Wynik zapytania może być pokazany na ekranie, wydrukowany lub wygenerowany w postaci pliku PDF. Wynik zapytania jest archiwizowany a dostęp do danych jest stały. W celu bezpośredniego połączenia danych o wyładowaniach z aplikacją klienta jest możliwe przesyłanie danych przez sieć internetową.

Wymagania techniczne
  • Oprogramowanie Nowcast wykorzystuje współczesne technologie i łatwy do obsługi interfejs w celu zapewnienia funkcjonalności o najwyższym poziomie. Wykorzystanie aplikacji sieciowej wymaga zastosowania nowoczesnego procesora.
  • Nie jest wymagany żaden specjalistyczny sprzęt; rekomendowane są duża prędkość połączenia internetowego i aktywna aplikacja Javascript.
  • Aplikacja sieciowa działa z przeglądarką FireFox (wersja 3.0) i Internet Explorer (wersja 7.0)
Bezpieczeństwo danych
Nowcast stosuje najnowsze standardy bezpieczeństwa danych. Są one transmitowane przez zastosowanie najwyższej klasy zabezpieczeń SSL. Wszystkie hasła użytkowników są przechowywane tylko w formie zakodowanej.
Pobierz broszurę w języku angielskim