System Linet a inne podobne

Na całym świecie istnieją i są eksploatowane systemy detekcji lokalizacji i rejestracji wyładowań piorunowych, których działanie jest oparte na różnych technologiach. Obszary działania takich systemów to np. Stany Zjednoczone i Kanada, Meksyk, zaludnione obszary Australii, cała Europa Zachodnia i Centralna, a także kraje skandynawskie. Doświadczenia krajów, w których są eksploatowane te systemy, pozwalają na stwierdzenie przydatności uzyskiwanych z nich danych dla celów ostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom jakie towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym.

Do roku 2000 statystyczne dane o wyładowaniach piorunowych były dostępne w Polsce jedynie jako informacje o liczbie dni burzowych w poszczególnych latach na podstawie danych uzyskiwanych od obserwatorów meteorologicznych IMGW. Były one publikowane w postaci map izokeraunicznych.

Aktualnie dane o wyładowaniach piorunowych w Polsce są dostępne z trzech niezależnych systemów ich automatycznej detekcji i rejestracji. Są to:
  • PERUN (SAFIR) – system zainstalowany w Polsce w 2001 roku i obsługiwany przez IMGiW
  • CELDN (Central European Lightning Detection Network) – sieć pomiarowa zainstalowana w roku 2000 w ramach współpracy europejskiej w zakresie rejestracji piorunów w Europie, obejmująca swoim zakresem także obszar Polski
  • LINET - nowa sieć, zainstalowana w Polsce, rozbudowana w roku 2007 do konfiguracji umożliwiającej rejestrację piorunów na całym obszarze Polski
Dotychczas najbardziej kompletne, wieloletnie dane statystyczne o rejestracji wyładowań doziemnych w Polsce są dostępne z systemu prowadzonego przez IMGiW. Za to dane o porażeniach ludzi przez pioruny w Polsce są zbierane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) od ponad dwudziestu lat i dotyczą wyłącznie porażeń śmiertelnych.

Informacje o wypadkach i porażeniach ludzi spowodowanych przez wyładowania piorunowe nie są dostępne z innych źródeł np. policji, straży pożarnej, służb ratownictwa medycznego czy firmy ubezpieczeniowe. Żadna z wymienionych instytucji nie prowadzi takich statystyk. Praktycznie jedynym poza GUS źródłem podającym publicznie informacje o wypadkach porażenia ludzi przez pioruny w Polsce są media - zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Źródła te często traktują wypadki porażenia ludzi jako newsy i nie gromadzą danych statystycznych, skupiając się na przypadkach indywidualnych.