Elektrownie wiatrowe

W przypadku farm wiatrowych wyładowania atmosferyczne stanowią głównie zagrożenie nie tylko dla samych elektrowni wiatrowych i ich wyposażenia, ale również transmisji wytwarzanej przez nie energii oraz jej dystrybucji. Szczególnym zagrożeniem są przepięcia generowane w przewodach linii przesyłowych podczas wystąpienia wyładowania atmosferycznego w jej sąsiedztwie.

Wyładowania bezpośrednie w elektrownie wiatrowe lub w ich pobliżu stwarzają zagrożenia dwojakiego rodzaju:
  • uszkodzenie konstrukcji elektrowni (przede wszystkim turbin wiatraków), a także urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących ich wyposażenie takich jak: urządzenia automatyki i sterowania, urządzenia pomiarowe, przesyłu danych, itp.
  • uszkodzenia infrastruktury energetycznej, linii przesyłowych czy stacji transformatorowych do których turbiny są przyłączone
W efekcie nie ma możliwości generowania i przesyłu energii w zależności od miejsca wystąpienia uszkodzenia w instalacji elektrycznej lub elektronicznej. Śledzenie aktywności piorunowej pozwala na efektywne minimalizowanie zagrożeń przez monitorowanie czasu, kierunku i prędkości przemieszczania się burz z wyładowaniami elektrycznymi. Może to być podstawą do efektywnego zarządzania infrastrukturą energetyczną np. w momencie zbliżania się zagrożenia do działającej farmy wiatrowej można ją unieruchomić na pewien okres, szczególnie w przypadkach gdy nie są stosowane właściwe i skuteczne środki ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, które nie są w stanie zapewnić 100% ochrony.

Innym zastosowaniem danych o wyładowaniach piorunowych w czasie rzeczywistym jest osłona meteorologiczna pracowników i sprzętu podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, konserwacyjnych lub remontowych elektrowni wiatrowych. Ze względu na duże wymiary a szczególnie wysokość tych obiektów bardzo ważna ze względu bezpieczeństwa pracy jest możliwość śledzenia burz, co umożliwia system LINET.
Prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w obiekt wzrasta wraz z wysokością obiektu.

Turbiny wiatrowe o mocach sięgających kilku MW są instalowane na wysokich wieżach. Przy uwzględnieniu długości łopat wirnika, całkowita wysokość obiektu sięga nawet 150 m. Dlatego też elektrownie wiatrowe szczególnie narażone są na niebezpieczeństwo uderzenia pioruna.