Kluby golfowe

System detekcji wyładowań atmosferycznych LINET umożliwia wczesną diagnozę sytuacji burzowej na obszarze całej Polski, a w związku z tym prognozowanie w czasie rzeczywistym groźnych zjawisk atmosferycznych, jakimi są wyładowania piorunowe. Ma to zasadnicze znaczenie dla przewidywania zagrożeń powodowanych przez burze z piorunami, szczególnie dla osób znajdujących się na terenie otwartym - takim, jakim jest pole golfowe.

System LINET nie potrafi przewidywać gdzie dokładnie wystąpi wyładowanie. System wykrywa, rejestruje i lokalizuje wyładowania atmosferyczne, które już wystąpiły, ich intensywność oraz kierunek przemieszczania się w czasie rzeczywistym. Oceną wystąpienia piorunów w określonym miejscu oraz związanego z tym zagrożenia może zająć się sam użytkownik dostarczonej informacji na podstawie aktualnej sytuacji pogodowej i ewentualnie własnego doświadczenia.

Na przykład zarządca pola golfowego mógłby decydować czy poinformować graczy znajdujących się na polu golfowym o zmieniających się warunkach atmosferycznych i zbliżającej się burzy z piorunami.

System LINET ostrzega odpowiednie służby np. organizatorów imprez czy zawodów odbywających się na polach golfowych, o możliwości wystąpienia zagrożenia piorunowego dla ludzi oraz obiektów i znajdujących się w nich instalacji oraz podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych. Dane takie są z powodzeniem wykorzystywane na wielu renomowanych polach golfowych na świecie i w Europie.
Według badań amerykańskich z 1997 r. w ciągu 35 lat odnotowano oficjalnie ponad 3000 śmiertelnych spotkań ludzi z piorunami, w tym mniej niż 5% golfistów (159).

W Ameryce przeciętnie w roku ginęło od pioruna 4-5 golfistów, czyli jeden na ok. 6 mln graczy.