Linet data

Dokładne dane o wyładowaniach atmosferycznych
Nowcast jest jedynym europejskim dostawcą danych o wyładowaniach atmosferycznych, który jest właścicielem  i operatorem zintegrowanej sieci, którą systematycznie rozwija oraz ulepsza.  

LINET dostarcza wysokiej jakości danych o wyładowaniach atmosferycznych z określonych obszarów przez wykorzystanie nowoczesnych interfejsów. Szczegółowe parametry wyładowania są oferowane w czasie rzeczywistym, codziennie oraz jako dane historyczne (zarchiwizowane).

Dane z systemu LINET charakteryzuje:
 • najwyższa efektywność detekcji
 • pełna identyfikacja wyładowań między chmurami przez zastosowanie opatentowanej technologię
 • niepodważalna dokładność lokalizacji
 • znakomita jakość danych umożliwiająca wczesne wykrywanie komórek burzowych i niezawodne ostrzeganie


LINET obejmuje swoim zasięgiem duży obszar Europy dzięki zainstalowaniu ponad 100 czujników (anten).

Szczególną korzyść przynosi kombinacja danych z danymi meteorologicznymi, na przykład z radaru albo satelity, umożliwiająca lepsze rozpoznawanie komórek burzowych i większą efektywność wykrywania burz.

Meteorolodzy wykorzystują dane LINET do uzyskania wszechstronnego obrazu aktualnej sytuacji burzowej. Od 2006 roku Nowcast jest oficjalnym dostawcą danych o wyładowaniach dla Niemieckiej Służby Meteorologicznej (Deutsche Wetter Dienst -DWD).

Dane o wyładowaniach zawierają informację o:
 • dacie i czasie wystąpienia wyładowania
 • współrzędnych miejsca uderzenia
 • prądzie wyładowania
 • typie wyładowania: doziemne /między chmurami
 • wysokości wyładowania między chmurami
 • błędu lokalizacji wyładowania w wymiarze 2D
Rodzaje danych  o wyładowaniach
 • dane kompletne - dane pojedynczych udarów z parametrami dla zdefiniowanych obszarów
 • dane lokalne - dane o zdarzeniach piorunowych zebrane w siatkach o zróżnicowanej gęstości występowania dla określonych obszarów; wymiar siatek może być dowolnie definiowany
 • dane skumulowane - dane o wyładowaniach dla obszarów określonych przez użytkownika; zawierające mapy gęstości wyładowań
Formaty
Dane są zapisywane w formacie XML lub tekstowym. Możliwa jest kompresja (*GZIP*, *BZIP2*). Na żądanie użytkownika: dostarczenie danych w postaci plików inicjowanych, dla łatwiejszego nimi zarządzania

Sposoby dostarczania danych
Do dostarczania danych Nowcast stosuje protokoły standardowe. Transmisja danych do klienta jest realizowana za pomocą opcji „Pull”  (SFTP, HTTPS, SOAP przez HTTPS) albo przez firmę Nowcast („Push”, FTP, SFTP). Infrastruktura serwerów z niezależną lokalizacją i wielokrotne połączenia internetowe oraz źródła zasilania elektrycznego gwarantują wysoką ich dostępność.
Pobierz broszurę w języku angielskim