Oferta

Firma Nowcast obsługuje europejski system detekcji wyładowań atmosferycznych LINET, który rejestruje w czasie rzeczywistym wyładowania doziemne (CG) i wyładowania wewnątrz chmury (IC).

System LINET dostarcza dane z dużą dokładnością o miejscu wyładowania oraz czasu jego wystąpienia, a także o parametrach prądów wyładowań doziemnych.

System LINET to sieć rejestrująca z wysoką precyzją wyładowania atmosferyczne, składająca się z 85 układów antenowych zainstalowanych w 16 krajach Europy.

Anteny rejestrują fale elektromagnetyczne generowane przez wyładowania piorunowe tzw. „sferics” i za pomocą internetu przesyłają dane do jednostki centralnej. Tutaj dane ze wszystkich anten są gromadzone i analizowane w celu uzyskania informacji o miejscu i czasie wystąpienia wyładowania oraz o parametrach prądu pioruna.

Dane o wszystkich zarejestrowanych wyładowaniach są przechowywane w bazie i mogą być wizualizowane na mapie w czasie rzeczywistym lub w postaci zarchiwizowanej. Wszystkie informacje są dostępne w czasie krótszym niż minuta od chwili uderzenia pioruna.

Właściwości działania

 • kompletna informacja o piorunach – tzw. „total lightning”
  rejestracja wyładowań doziemnych i wyładowań wewnątrz chmury jedynie na podstawie wykorzystania danych w zakresie VLF/LF
   
 • efektywność
  wysoka efektywność detekcji wyładowań nawet o małych prądach

 • dokładność lokalizacji
  duża dokładność lokalizacji określająca miejsce wystąpienia wyładowania z błędem do 150 m, oparta na zastosowaniu techniki TOA (Time-of-Arrival) zoptymalizowanej dzięki wykorzystaniu systemu GPS; średni błąd rozdzielczości czasu dla całego systemu wynosi 0.2 µs
  (zastosowano szereg procedur, dzięki którym wyeliminowano możliwość błędnej lokalizacji wyładowania)

 • ciągłość rejestracji
  rejestracja wyładowań w sposób ciągły, bez przerw czasowych

 • precyzja synchronizacji
  rejestracje sygnałów przez poszczególne anteny zsynchronizowane w czasie za pomocą sygnałów GPS ze średnim błędem mniejszym niż 0.2 µs