Firmy ubezpieczeniowe

Roszczenia z tytułu uszkodzenia własności spowodowane bezpośrednimi uderzeniami pioruna lub przepięciami stają się coraz większym zmartwieniem dla firm ubezpieczeniowych.

Aby rozpatrzeć zgłoszoną szkodę, jest konieczne zebranie wiarygodnej informacji dotyczącej daty, czasu i lokalizacji uderzenia pioruna w miejscu lub w pobliżu obiektu, w którym powstała szkoda. Monitoring wyładowań prowadzony przez Nowcast pozwala na uzyskanie dostępu do danych opisujących miejsce i czas wyładowania.

Poprzez wykorzystanie adresów pocztowych lub współrzędnych geograficznych miejsca powstania szkody, firma ubezpieczeniowa sprawdza w bazie danych czas wystąpienia zdarzenia. Raport dostarcza dokładnych informacji o wyładowaniach w określonym czasie i może być wydrukowany jako niezbędna informacja do rozpatrzenia zgłaszanej szkody spowodowanej przez piorun.

Dodatkowo Nowcast oferuje graficzne przedstawienie wyładowań na określonym obszarze wokół miejsca powstania szkody. Miejsce zdarzenia jest oznaczone czerwoną kropką. Wszystkie wyładowania, które wystąpiły w zdefiniowanym promieniu od miejsca zdarzenia, są także pokazane w raporcie i uporządkowane według odległości ich wystąpienia od miejsca zdarzenia.

Wszystkie rejestrowane badania są archiwizowane. Dlatego mogą one być dostępne w dowolnym czasie i bez dodatkowych kosztów. Jedna z najbardziej znanych firm ubezpieczeniowych w Niemczech - firma Allianz - osiąga szereg korzyści z danych dostarczanych przez Nowcast.
Piorunochron chroni budynek podczas bezpośredniego trafienia piorunem – odprowadza energię błyskawicy wprost do gruntu. Pomimo to olbrzymia energia błyskawicy trafiającej w dom, obok niego lub pochodzącej z wyładowania między chmurami nad budynkiem, nadal może indukować przepięcie w sieci energetycznej czy telefonicznej.

Grozi to uszkodzeniem wrażliwego sprzętu elektronicznego, takiego jak komputery, monitory czy odtwarzacze DVD. Oprócz strat w sprzęcie użytkownicy mogą ponieść także trudne do oszacowania straty w danych gromadzonych na twardych dyskach.

Może się zdarzyć, że uszkodzeniu ulegnie sprzęt znajdujący się w promieniu do 1,5 km od miejsca, w które trafił piorun. Szacuje się, że w ciągu roku jednemu urządzeniu elektronicznemu może zagrozić nawet kilkanaście przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.