Dostawcy energii elektrycznej

W przypadku, gdy linia przesyłowa energii elektrycznej zostanie uszkodzona przez uderzenie pioruna, dane z systemu są bardzo użyteczne przy określeniu, z dużą dokładnością i bez opóźnienia czasowego, miejsca wystąpienia wyładowania.

Aplikacje softwarowe Nowcast, zaprojektowane specjalnie dla dostawców energii elektrycznej, dostarczają wysokiej jakości danych o wyładowaniach w czasie rzeczywistym na określonym obszarze.

Wszystkie wykryte wyładowania atmosferyczne są wyświetlane na mapie, na której istnieje możliwość nałożenia mapy sieci linii energetycznych lub innych odpowiednich obiektów. Informacje o wyładowaniach atmosferycznych na określonym obszarze dostarczają szczegółów o miejscu, czasie i parametrach pioruna oraz rozwoju sytuacji meteorologicznej, która może prowadzić do powstania zagrożeń związanych z występującymi warunkami atmosferycznymi.

Linie energetyczne mogą być uwzględnione w korytarzach badawczych. Istnieje możliwość, indywidualnie dla zamawiającego, określić ich szerokość i obszar ostrzegawczy. W momencie, gdy nastąpi uderzenie pioruna na zdefiniowanym obszarze, uruchamiane jest automatyczne narzędzie ostrzegawcze. Od momentu, gdy uderzenie pioruna zostało zlokalizowane z dużą precyzją co do miejsca i czasu, można natychmiast dokonać oceny czy piorun był przyczyną awarii. Wówczas, zgodnie z uzyskaną informacją, bez opóźnienia w czasie, mogą być podjęte odpowiednie środki związane z usuwaniem awarii.

Analiza rozwoju sytuacji burzowej ma użyteczną zaletę: kiedy narzędzia Nowcast – uzupełnione o informacje od służb eksploatacji sieci – przewidują wystąpienie nasilenia sytuacji burzowej na obszarach o wysokim prawdopodobieństwie uszkodzenia linii przesyłowych lub dystrybucyjnych – osoby odpowiadające za zarządzanie i utrzymanie sieci mogą ją wówczas wyłączyć.
Działanie na urządzenia elektryczne jest wywołane poprzez bezpośrednie uderzenie pioruna w sieć elektroenergetyczną, a także w przypadku indukowania się napięcia tzw. impulsu elektromagnetycznego, gdy piorun uderzy w pobliżu sieci.
Impuls elektromagnetyczny powstaje wskutek wytworzenia przez prąd elektryczny pioruna krótkotrwałego pola magnetycznego. Indukuje on napięcie we wszystkich obwodach i urządzeniach elektrycznych (w tym w liniach elektroenergetycznych, sieciach telekomunikacyjnych, instalacjach antenowych itp.) znajdujących się w pobliżu miejsca uderzenia pioruna. Napięcie impulsu blisko uderzenia jest tak duże, że może spowodować poważne uszkodzenia i zniszczenia sieci oraz przyłączonych do tych sieci urządzeń.
W celu ochrony przed skutkami przepięć wywołanych przez impuls elektromagnetyczny w sieciach elektroenergetycznych są stosowane specjalne aparaty elektryczne zwane ochronnikami przepięciowymi. Wyładowania atmosferyczne zagrażają aparaturze elektronicznej w dwojaki sposób:
- przepływ prądu piorunowego może uszkodzić aparaturę i instalacje
- impuls elektromagnetyczny spowodowany wyładowaniem, może indukować duże napięcie