Firmy deweloperskie

Liczba wyładowań piorunowych oddziałujących na obiekt zależy od rozmiarów i charakterystyki obiektu oraz urządzeń usługowych, od charakterystyki środowiska obiektu, jak również od gęstości powierzchniowej piorunowych wyładowań doziemnych w rejonie, gdzie znajduje się obiekt.

Swoją ofertę Nowcast kieruje do odbiorców w branży deweloperskiej w zależności od etapu zaawansowania wykonywanego projektu:

 • Opcja 1
  Projektowanie obiektu - Nowcast szacuje ryzyko wystąpienia szkody spowodowanej wyładowaniem atmosferycznym.
 • Opcja 2 
  Sprzedaż obiektu - Nowcast wystawia certyfikat poświadczający, ile razy w określonym czasie miało miejsce wyładowanie atmosferyczne w najbliższej okolicy np. w promieniu 5 km od obiektu w okresie 6 miesięcy.
 • Opcja 3
  Eksploatacja obiektu - Nowcast, poprzez łącza elektroniczne (e-mail, sms), ostrzega zainteresowanych o występowaniu wyładowań atmosferycznych w promieniu np. 10 km od obiektu w czasie krótszym niż 3 min. od chwili ich wystąpienia.
 • Opcja 4
  Wystąpienie w obiekcie szkody spowodowanej przez wyładowanie atmosferyczne - Nowcast udostępnia dane o wyładowaniach atmosferycznych niezbędne dla firm ubezpieczeniowych w celu weryfikacji wystąpienia szkody spowodowanej przez uderzenie pioruna a także do oceny zakresu szkód powodowanych przez wyładowania doziemne.
Wprowadzenie zgłoszenia, transfer danych, wizualizacja wyników, drukowanie protokołów, archiwizowanie i kosztorysowanie mogą być dostarczane wg wskazówek klienta. Analiza miejsca wystąpienia wyładowań może odbywać się wg współrzędnych geograficznych, ale także np. wg podanego adresu pocztowego lub odległości wystąpienia wyładowań od wskazanego miejsca na mapie.
Przepisy określają stopień zagrożenia pożarowego budowli za pomocą wskaźnika zagrożenia piorunowego. Zależy on od rodzaju konstrukcji, wymiarów, rodzaju budynków, położenia, średniego rocznego czasu trwania burz w danej okolicy itp. Zależnie od wartości wskaźnika zagrożenia piorunowego, instalacja odgromowa jest konieczna, zalecana lub nie.
Na uderzenie pioruna najbardziej są narażone budynki wysokie, z palnym pokryciem dachu, wolnostojące, w terenie górskim i w rejonie częstych burz. W naszym kraju burze najczęściej występują na terenach południowych i zachodnich, późną wiosną i wczesną jesienią. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wykonanie instalacji odgromowej w budynku jednorodzinnym nie jest konieczne. To czy będzie wykonana zależy tylko i wyłącznie od inwestora.