Koleje

Monitorowanie aktywności piorunowej pozwala na unikanie zagrożeń lub minimalizowanie ich skutków poprzez szybką reakcję oraz podejmowanie działań prewencyjnych.

Śledzenie rozwoju sytuacji burzowej oraz lokalizacji wyładowań atmosferycznych jest w wielu krajach świata i Europy powszechnie stosowane przez instytucje związane z wykorzystaniem energii elektrycznej. Wyładowania atmosferyczne stanowią jedną z głównych przyczyn uszkodzeń w systemach energetycznych na różnych poziomach napięć roboczych.

Dotyczy to zarówno trafień bezpośrednich pioruna w urządzenia energetyczne np. w linie lub stacje energetyczne, a także podczas wystąpienia wyładowań w sąsiedztwie linii lub stacji oraz przepięć indukowanych (szczególnie niebezpiecznych dla urządzeń elektronicznych informatycznych).

Zagrożenia spowodowane przez pioruny obejmują:
  • uszkodzenia infrastruktury energetycznej, linii przesyłowych, stacji transformatorowych, urządzeń automatyki etc. W efekcie występują przerwy w ciągłości zasilania, które w zależności od miejsca wystąpienia uszkodzenia oraz poziomu napięcia roboczego uszkodzonych urządzeń mogą obejmować bardzo rozległe obszary.
  • uszkodzenia urządzeń odbiorczych zasilanych z sieci elektroenergetycznych. Wyładowania doziemne są przyczyną uszkodzeń lub całkowitego zniszczenia urządzeń elektrycznych i elektronicznych, szczególnie wrażliwych na zakłócenia tj. urządzenia informatyczne, komputery.