Imprezy masowe

Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej, powinien określić szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie (terenie), w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Przez wiele godzin każdego dnia uczestnicy imprezy narażeni są na wpływ zjawisk atmosferycznych. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa, co może umożliwić system do ostrzegania przed zbliżająca się burzą.
22 maja 2011
Śmiertelne porażenie piorunem w miejscowości Lipowa na Żywiecczyźnie.

Dwóch mężczyzn zostało porażonych podczas meczu lokalnych drużyn. Poszkodowani w wieku 31 i 56 lat zostali natychmiast przewiezieni do szpitala w Żywcu, ale lekarzom nie udało się ich uratować.

Mężczyźni przyszli w niedzielę kibicować swojej drużynie LKS Lipowa. "Około godziny 15 nadeszła nawałnica z piorunami. Jeden z nich trafił w drzewo, pod którym stali mężczyźni, a następnie w nich samych. Sytuacja nieszczęśliwa, ale i szczęśliwa, bo przebywało tam dużo więcej osób" - relacjonował na antenie TVN24 nadkomisarz Dariusz Kukla z policji w Żywcu.

Mężczyźni zostali przewiezieni w ciężkim stanie do szpitala, gdzie lekarze nie zdołali uratować jednak ich życia.