Zastosowanie

W wielu dziedzinach działalności precyzyjne dane o wyładowaniach atmosferycznych przynoszą wymierne korzyści - dla służb meteorologicznych, firm ubezpieczeniowych, zakładów energetycznych i dostawców energii elektrycznej oraz innych organizacji, których działalność jest uzależniona od warunków pogodowych.

Klientami i odbiorcami danych o wyładowaniach piorunowych są m.in. Niemiecka Służba Meteorologiczna DWD (Deutsche Wetter Dienst) i jedna z największych na świecie firm ubezpieczeniowych.

Nowcast dostarcza indywidualne rozwiązania dla różnych zastosowań. Dzięki odpowiedniej organizacji i strukturze mamy możliwość w stosunkowo krótkim czasie opracować projekty zastosowań danych o wyładowaniach atmosferycznych dopasowane do potrzeb klienta i do używanych przez niego rozwiązań softwarowych oraz prowadzonych analiz.