O Nowcast

Historia rozwoju systemu LINET

2004-2005 Koncepcja systemu
  • badania prowadzone na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Monachium pod kierownictwem Prof. Dr. Hansa-Dietera Betza
  • rozwój systemu i programów softwarowych
  • efektywny rozwój systemu poprzez uzyskanie naukowych grantów i rozpoczęcie współpracy z Niemiecką Służbą Meteorologiczną (DWD)
2005-2006 Uruchomienie systemu
  • założenie spółki joint venture przez Uniwersytet w Monachium i Nowcast
  • rozpoczęcie działania sieci LINET w Niemczech, Brazylii, Australii i Afryce
  • produkcja prototypu anten do detekcji wyładowań i uruchomienie sieci pomiarowej
od 2006 Korzyści
  • pełne działanie sieci LINET w Europie
  • rozpoczęcie działalności Nowcast i dostarczanie danych o wyładowaniach do Niemieckiego Instytutu Pogodowego (DWD)